Giảng dạy trọng tâm: Đi thẳng vào trọng tâm của bài học, tập trung cải thiện điểm yếu của học viên.

Giảng viên kinh nghiệm: Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy tại Bộ ban ngành,Học Viện, Trường Đại Học,                                               .

Đảm bảo kết quả: Chất lượng giờ học được đặt lên hàng đầu để đảm bảo kiến thức 

Các khóa học tại SCF

Loại hình học tập

Học 1 kèm 1

Bám sát tiến trình học của học viên, tăng tương tác giữa giáo viên và học viên.

Học nhóm

Nhóm nhỏ (2-4 người) hoặc nhóm lớn (5-8 người), rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

 
Đào tạo theo hợp đồng

Các lớp đào tạo tại cơ quan, đơn vị. Giảng viên sẽ tới đơn vị để đào tạo theo chương trình

0896 448 333