Lịch học Nghiệp vụ Phương pháp giá trị giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống ( Ngày 18/9/2023)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC

LỚP BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Thời lượng học: 14 buổi

Học phí: 3.000.000đ/ học viên/ khóa học

Thời gian học: Tối 2,4,6/ tuần ( Từ 18h30 – 21h00)

Hình thức học: Qua phần mềm Zoom

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH

LỊCH HỌC

GIẢNG VIÊN

 

 

1

Tổng quan về giá trị sống và kỹ năng sống

Buổi 1: 18/9

Buổi 2: 25/9

Buổi 3: 27/9

Buổi 4: 29/9

Buổi 5: 02/10

TS. Nguyễn Văn Tường

 

2

Phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giá trị sốngkỹ năng sống, hình thức tổ chức dạy, kiểm tra và đánh giá

Buổi 6: 04/10

Buổi 7: 06/10

Buổi 8: 09/10

Buổi 9: 11/10

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

 

 

3

Hướng dẫn thiết kế giáo án và thực hành phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống

Buổi 10: 13/10

Buổi 11: 16/10

TS. Hồ Võ Quế Chi

 

 

4

Thực hành thuyết giảng

Buổi 12: 20/10

Buổi 13: 23/10

 

TS. Hồ Võ Quế Chi

 

 

5

Thực hành thuyết giảng

Buổi 12: 20/10

Buổi 13: 23/10

 

TS. Nguyễn Hồng Phan

 

 

6

Thực hành thuyết giảng

Buổi 12: 20/10

Buổi 13: 23/10

 

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

 

 

 

 

0896 448 333