Lịch học lớp Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện ( Ngày 17/9/2023)

LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

Khóa học: Từ ngày 17/9/2023 đến 12/11/2023

Thời gian: sáng 08h00 - 11h30, chiều 13:30h - 17:00h

Hình thức học: Qua phần mềm Zoom

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH

LỊCH HỌC

GIẢNG VIÊN

 
 

1

Kiến thức chung về thư viện, thư viện trường học, quản lý nhà nước về thư viện

Ngày 17/9/2023

Ngày 24/9/2023

Chiều CN

PGS.TSKH. Bùi Loan Thuỳ

 

2

Tổ chức và quản lý thư viện trường học

Ngày 01/10/2023

Ngày 08/10/2023

Chiều CN

PGS.TSKH. Bùi Loan Thuỳ

 
 

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện trường học

 

Ngày 15/10/2023

Sáng/ Chiều CN

NCS. Bùi Thu Hằng

 

4

Phát triển vốn tài liệu trong thư viện trường học

 

Ngày 22/10/2023

Sáng/ Chiều CN

TS. Bùi Thị Thanh Diệu

 

5

Công tác phục vụ bạn đọc trong thư viện trường học

Ngày 29/10/2023

Sáng/ Chiều CN

TS. Bùi Thị Thanh Diệu

 

6

Tổng hợp và sắp xếp tài liệu trong thư viện trường học

Ngày 05/11/2023

Sáng/ Chiều CN

TS. Bùi Thị Thanh Diệu

 

7

Xử lý, phân tích tài liệu trong thư viện trường học

Ngày 12/11/2023

Sáng/ Chiều CN

TS. Bùi Hà Phương

 

 

0896 448 333