Lịch học lớp Nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Văn thư – Lưu trữ ( Ngày 18/9/2023)

LỊCH HỌC

Khóa học “Kỹ năng nghiệp vụ hành chính – Văn phòng và Văn thư – Lưu trữ’’

Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023

Học vào thời gian: từ 18h00’ đến 21h00’ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu

--------------------------------------------------------------------------

Đối tượng tuyển sinh:
- Các cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác và làm việc trong lĩnh vực hành chính - văn phòng, văn thư - lưu trữ tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương và địa phương;
- Sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng và đại học (đặc biệt là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, có nhu cầu làm việc trong các văn phòng doanh nghiệp, cơ quan nhà nước);
- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về hành chính - văn phòng và văn thư - lưu trữ.

Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo quy định của BGD&ĐT. Chứng chỉ có giá trị toàn quốc và vô thời hạn.

Hồ sơ đăng ký: 01 ảnh 3x4; CCCD  photo công chứng, 01 đơn đăng ký theo mẫu ( HV liên hệ SĐT/ zalo để nhận mẫu phiếu đk)

 

Stt

Tên chuyên đề

Giảng viên

Lịch học

  1.  

Tổng quản về công tác văn thư – lưu trữ

 

ThS. Nguyễn Duy Vĩnh

Ngày 18/9/2023

 

  1.  

Quản lý văn bản, con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật

TS. GVC. Nguyễn Thị Ly

Ngày 25/9/2023

  1.  

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

ThS. GVC. Nguyễn Thị Bưởi

Ngày 27/9/2023

Ngày 29/9/2023

  1.  

Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

TS. GVC. Nguyễn Thị Ly

Ngày 02/10/2023

Ngày 04/10/2023

  1.  

Nghiệp vụ lưu trữ

ThS. Nguyễn Duy Vĩnh

Ngày 09/10/2023

Ngày 11/10/2023

  1.  

Ứng dụng ISO. 9000 trong quản lý công tác văn thư – lưu trữ

TS. GVC. Nguyễn Thị Ly

Ngày 16/10/2023

  1.  

Lưu trữ tài liệu điện tử

ThS. Nguyễn Duy Vĩnh

Ngày 18/10/2023

 

0896 448 333