Lịch học lớp Đào tạo Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ ( Khai giảng 15/9/2023)

LỊCH HỌC

Khóa học “Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ”

Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10 năm 2023

Học vào thời gian: từ 18h00’ đến 21h00’ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu

--------------------------------------------------------------------------

Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Thời gian học: 15 buổi.

Học phí: 3.000.000đ/ học viên

Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo quy định của BGD&ĐT. Chứng chỉ có giá trị toàn quốc và vô thời hạn.

Hồ sơ đăng ký: 01 ảnh 3x4; CCCD  photo công chứng, 01 đơn đăng ký theo mẫu ( HV liên hệ SĐT/ zalo để nhận mẫu phiếu đk)

 

Stt

Tên chuyên đề

Giảng viên

Lịch học

  1.  

Tổng quan về tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ;

Nghiệp vụ thu thập và bổ sung tài liệu lưu trữ.

 

ThS. Mai Thanh Xuân

Ngày 15/9/2023

Ngày 22/9/2023

 

  1.  

Tổng quan công tác văn thư;

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 

TS. Đỗ Văn Học

Ngày 5/9/2023

Ngày 27/9/2023

  1.  

Kỹ năng quản lý văn bản (quản lý văn bản đi, văn bản đến; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan)

TS. Đỗ Văn Học

Ngày 02/10/2023

Ngày 04/10/2023

  1.  

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

TS. Đỗ Văn Học

Ngày 06/10/2023

Ngày 09/10/2023

  1.  

Nghiệp vụ xác định giá trị tài liệu lưu trữ;

Nghiệp vụ thống kê và bảo quản tài liệu lưu trữ.

ThS. Hoàng Quang Cương

Ngày 29/9/2023

Ngày 11/10/2023

 

  1.  

Nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ;

Xây dựng công cụ tra cứu và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.

ThS. Lê Thị Vị

Ngày 13/10/2023

Ngày 16/10/2023

 

  1.  

Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

ThS. Nguyễn Phạm Ngọc Hân

Ngày 18/10/2023

Ngày 20/10/2023

 

  1.  

Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ;

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác VTLT.

TS. Đỗ Văn Học

Ngày 23/10/2023

 

0896 448 333