Lịch học lớp CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

KẾ HOẠCH

LỚP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Chương trình ‘’ Can thiệp sớm, GDHN với trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ’’

Khóa 43 ( Khai giảng 07/11/2021)

Hình thức học: Qua phần mềm Zoom

Thời gian học: Cả ngày thứ 7 & CN & một số buổi tối trong tuần

Nhằm trang bị cho người học năng lực để thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ có nhu cầu đặc biệt tại các cơ sở giáo dục, các trường mầm non và tiểu học. Áp dụng những kiến thức, kĩ năng về can thiệp sớm, quản lí hành vi, phát triển ngôn ngữ giao tiếp, lập kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với trẻ có nhu cầu đặc biệt bậc mầm non, tiểu học; phù hợp với điều kiện thực tế đồng thời bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có khả năng xác định được vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu đối với người làm công tác can thiệp sớm và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt tại các cơ sở giáo dục, các trường mầm non, tiểu học.

Đối tượng: Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đang công tác, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, các trường mầm non, tiểu học và đối tượng khác có nhu cầu.

Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký học của học viên (Theo mẫu)

- Bằng tốt nghiệp cao nhất (01 bản photo công chứng)

- Chứng minh nhân dân (01 bản photo)

- Ảnh 3x4 (02 ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh mặt sau ảnh)

Nội dung bồi dưỡng:

TT

Nội dung

Số tiết

  1.  

Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

40

  1.  

Trẻ rối loạn phổ tự kỷ

40

  1.  

Trẻ khuyết tật trí tuệ

40

  1.  

Tổ chức hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

40

  1.  

Lập kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

40

  1.  

Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

40

  1.  

Phát triển nhận thức trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

40

  1.  

Quản lý hành vi trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

40

  1.  

Thi cuối khóa

 

           

0896 448 333