Khóa huấn luyện Kỹ Thuật An toàn hóa chất

Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BCT về việc quy định huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của quý đơn vị, tổ chức.  SCF  tổ chức mở Khóa huấn luyện Kỹ thuật an toàn hóa chất như sau:

khóa an toàn vệ sinh hóa chất

Đối tượng huấn luyện

  • Cấp quản lý, cán bộ chuyên trách quản lý an toàn hóa chất được đào tạo, hoặc huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất.
  • Người lao động trực tiếp, tiếp xúc với hóa chất của cơ sở sản xuất phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất.
Thời gian đào tạo: 3 ngày  

Nội dung huấn luyện: 

STT

CHUYÊN ĐỀ

1

Các quy định pháp luật về an toàn trong quản lý, sử dụng, bảo quản hóa chất

2

Các tiêu chuẩn an toàn hóa chất và các quy ước nhãn mác về hóa chất

3

Phân loại hóa chất theo đặc tính độc hại

4

Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, sử dụng, bảo quản hóa chất

5

Yêu cầu về an toàn hóa chất trong cơ sở sản xuất

6

Các biện pháp an toàn trong sử dụng, bảo quản hóa chất

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

+ SCF có thể tổ chức linh hoạt các địa điểm khác theo khu vực đăng ký của các đơn vị.

+ Các đơn vị cử cán bộ lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi đăng ký về hòm thư Gmail: daotao@scf.edu.vn trước 07 ngày căn cứ theo lịch học bồi dưỡng kiến thức mỗi đợt thi của từng tháng.

Ngoài đào tại Hà Nội, SCF có các văn phòng chi nhánh tại các tỉnh và phối hợp đạo tạo tại các địa phương, taị đơn vị nếu đủ số lượng học viên từ 40 trở lên.

SCF có lớp tại các tỉnh thành như, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh...Các đơn vị và Học viên có nhu cầu học hãy liên hệ được tư vấn trực tiếp.

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU!

0896 448 333