Đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp và Hành chính sự nghiệp

Căn cứ Thông tư số 199/2012/TT - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức SCF thông báo mở lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp và kế toán trưởng doanh nghiệp như sau:

Bồi dưỡng đào tạo kế toán trưởng

ĐỐI TƯỢNG:

  • Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán nhưng chưa có ‘’ Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng’’ theo quy định của Bộ Tài chính trong các đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hoặc trong các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế
  • Những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán
  • Những người khác có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trung cấp trở lên muốn nâng cao nghiệp vụ về kế toán;
  • Những người đã công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP:

Nội dung gồm có 11 chuyên đề.

Phần I: Kiến thức chung (5 Chuyên đề)

Phần II: Kiến thức nghiệp vụ: 6 Chuyên đề

Phần I: Kiến thức chung:

- Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

- Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp

- Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế

- Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư

- Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN và tổ chức tài chính

Phần II: Kiến thức nghiệp vụ (6 Chuyên đề)

- Chuyên đề 6: Pháp luật kế toán

- Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng Doanh nghiệp

- Chuyên đề 8: Kế toán tài chính Doanh nghiệp

- Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị Doanh nghiệp

- Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính Doanh nghiệp

- Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm

Kế toán hành chính sự nghiệp

Chứng chỉ:

Kết thúc khóa học kế toán trưởng học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP:

Nội dung gồm có 10 chuyên đề

Phần I: Kiến thức chung (4 Chuyên đề):

- Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

- Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

- Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

- Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước.
Phần II: Kiến thức nghiệp vụ (6 chuyên đề):
- Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng
- Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc
- Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
- Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu - chi ngân sách, đơn chị hành chính sự nghiệp
- Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu - chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

- Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu - chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

Thời gian, địa điểm, học phí kế toán trưởng

- Thời gian học: T7, CN hàng tuần hoặc tối 2, 4, 6 trong tuần

- Khai giảng: Liên tục hành tháng hoặc theo nhu cầu của từng đơn vị

- Học phí: Tại Hà Nội và các tỉnh thành: 3.000.000 VNĐ

Hồ sơ bao gồm:

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp photo công chứng (Không quá 6 tháng)

- 01 Chứng minh nhân dân photo

- 01 Mẫu đơn nhập học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (Theo mẫu quy định đính kèm)

- 04 ảnh 3x4 (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau mặt ảnh)

Điều kiện để được cấp chứng chỉ kế toán trưởng đỏ của bộ tài chính:

- Đối với người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng (Hệ chính quy) thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có 3 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan, tính từ thời gian cấp bằng.
- Đối với người tốt nghiệp trình độ Đại Học thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có 2 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan, tính từ thời gian cấp bằng.
(Thời gian sử dụng chứng chỉ của bộ tài chính là: 5 năm kể từ ngày cấp)

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU!

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

+ SCF có thể tổ chức linh hoạt các địa điểm khác theo khu vực đăng ký của các đơn vị.

+ Các đơn vị cử cán bộ lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi đăng ký về hòm thư Gmail: daotao@scf.edu.vn trước 07 ngày căn cứ theo lịch học bồi dưỡng kiến thức mỗi đợt thi của từng tháng.

Ngoài đào tại Hà Nội, SCF có các văn phòng chi nhánh tại các tỉnh và phối hợp đạo tạo tại các địa phương, taị đơn vị nếu đủ số lượng học viên từ 40 trở lên.

SCF có lớp tại các tỉnh thành như, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh...Các đơn vị và Học viên có nhu cầu học hãy liên hệ được tư vấn trực tiếp.

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU!

0896 448 333