Chứng Chỉ Quản Lý Nhà Nước Ngạch Chuyên Viên – Chuyên Viên Chính Dành Cho Những Đối Tượng Nào?

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN – CHUYÊN VIÊN CHÍNH DÀNH CHO NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO?

Một trong những chứng chỉ vô cùng quan trọng đối với những ai đã, đang và sẽ có nhu cầu tham gia làm việc, công tác tại các cơ quan nhà nước đó chính là chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chuyên viên chính.

Vậy cụ thể chứng chỉ này được cấp cho những ai?

chung_chi_quan_ly_nha_nuoc_ngach_chuyen_vien

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính là chứng chỉ được cấp cho các đối tượng sau, sau khi họ đã tham gia các lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu về quản lý nhà nước. Các đối tượng được cấp chứng chỉ này bao gồm:

  • Công chức quản lý cấp phòng và tương đương;
  • Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 3 năm;
  • Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm công chức dự bị) chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
  • Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã tham gia khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
  • Cán bộ, công chức thuộc ngạch cán sự, nhân viên, đã có trình độ Đại học được quy hoạch thi nâng ngạch chuyên viên.

Bạn nhận được gì sau khi học khóa học đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên - chuyên viên chính.

Tất cả các đối tượng trên, sau khi hoàn thành khóa học đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính, sẽ được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ, do các đơn vị có đủ thẩm quyền cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện để dự thi nâng ngạch hàng năm.

Trong trường hợp các đối tượng trên chưa tham gia khóa học đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, cần dăng ký tham gia ngay để có đủ điều kiện dự thi nâng ngạch hàng năm.

Tham gia khóa học này, người học sẽ được bổ sung kiến thức và thi nâng ngạch cho công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc ngạch cán sự, hoặc ngạch nhân viên đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu 03 năm, hoặc thời gian nắm giữ ngạch nhân viên là 05 năm trở lên. Và cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự lên ngạch chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

Có thể nói, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính là điều kiện cần cho những ai làm trong cơ quan nhà nước, có mong muốn nâng ngạch hàng năm.

Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin vui lòng gửi vào mail hoặc liên hệ theo đường dây nóng: 0896 448 333 - 024 665 255 11 để được hỗ trợ tư vấn!

0896 448 333