trung tâm đào tạo chứng chỉ quốc tế tại hà nội

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số ( Tiếng Tày)

BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ( TIẾNG TÀY)

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số;

Căn cứ nhu cầu của người học;

SCF thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số ( Tiếng Tày) cho học viên có nhu cầu trên toàn quốc như sau:

Đối tượng bồi dưỡng:

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng có nhu cầu học.

Thời gian và chương trình học:

Thời gian học: Hình thức 1: Học online các ngày trong tuần/ Hình thức 2: Học ngày cuối tuần ( Thứ 7, CN)

Chương trình học:

STT

NỘI DUNG HỌC

SỐ TIẾT

1

MỞ ĐẦU

5

XO CHIỀNG MỪA DÂN TỘC TÀY, TIỂNG TÀY  VẠ SLƯ TÀY

(GIỚI THIỆU VỀ DÂN TỘC TÀY, TIẾNG TÀY VÀ CHỮ TÀY)

2

PHẦN MỘT: CƠ SỞ

5

BÀI 1: TUỘNG SLUÔNG CĂN

(CHÀO HỎI NHAU)

3

BÀI 2: SỐ ÁN CHANG TIỂNG TÀY

5

(SỐ ĐẾM TRONG TIẾNG TÀY)

4

BÀI 3: TỪ CẢNG MỪA ĐƠN VỊ CHANG TIỂNG TÀY

5

(TỪ CHỈ ĐƠN VỊ TRONG TIẾNG TÀY)

5

BÀI 4: TỪ CẢNG THỜI GIAN CHANG TIỂNG TÀY

5

(TỪ CHỈ THỜI GIAN TRONG TIẾNG TÀY)

6

BÀI 5: TÁNG CHIỀNG ĐANG CÁU

10

(GIỚI THIỆU BẢN THÂN)

7

BÀI 6: KINH TẾ CHANG RƯỜN

5

(KINH TẾ TRONG NHÀ )

8

BÀI 7: BẠI BỘ PHẬN CÚA ĐÚC ĐANG TUA CẦN

10

(NHỮNG BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI)

9

BÀI 8: VÀN, PJOM BÁI

10

(NHỜ VẢ, CẢM ƠN)

10

BÀI 9: HĂN CẦN KHỎ KHÁT RÈO HƯA

5

(THẤY NGƯỜI NGHÈO KHÓ PHẢI GIÚP ĐỠ)

11

BÀI 10: ĂN VẰN HẾT BẠI FIỆC LĂNG?

10

(HÀNG NGÀY LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?)

12

BÀI 11: TÀNG THÂNG TRƯỜNG NOỌNG

10

(ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG  EM)

13

ÔN TẬP PHẦN CƠ SỞ

5

14

PHẦN HAI: MỞ RỘNG

10

BÀI 12: PÂY HÁNG DÚ BÚNG SLUNG

(ĐI CHỢ Ở VÙNG CAO)

15

BÀI 13: SLIM KI CÚA TUA CẦN

5

(TÂM TRẠNG CỦA CON NGƯỜI)

16

BÀI 14: CHIẾT HÍ (THỜI TIẾT)

10

17

BÀI 15: BẠI NGHỀ TRUYỀN THỐNG CÚA CẦN TÀY

5

(NHỮNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI TÀY

18

BÀI 16: RƯỜN CHẠN CÚA CẦN TÀY

10

(NHÀ SÀN CỦA NGƯỜI TÀY)

BÀI 17: HƯA CĂN HẾT RƯỜN

(GIÚP NHAU LÀM NHÀ)

19

BÀI 18: SLỬA KHÓA CÚA CẦN TÀY

10

(TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI TÀY)

20

BÀI 19: CÚA KIN CÚA CẦN TÀY

5

(ẨM THỰC CỦA NGƯỜI TÀY)

21

BÀI 20: LẨU CHÀ CÚA CẦN TÀY

5

(CƯỚI XIN CỦA NGƯỜI TÀY)

22

BÀI 21: LƯỢN CÚA CẦN TÀY

5

(HÁT LƯỢN CỦA NGƯỜI TÀY)

23

BÀI 22: TÍNH TẨU CÚA CẦN TÀY

5

(ĐÀN TÍNH CỦA NGƯỜI TÀY)

24

BÀI 23: LỆ HỘI LỒNG TÔNG

10

(LỄ HỘI XUỐNG ĐỒNG)

25

BÀI 24: NHANG PHI CÚA CẦN TÀY

5

(MA CHAY CÚA NGƯỜI TÀY)

26

BÀI 25: TỤC SLỚ CHỰA CHÒI CÚA CẦN TÀY

5

(TỤC THỜ TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI TÀY)

27

CHỦ ĐỀ 1: BẠC HỒ CÚA  VIỆT NAM BOONG LẦU

10

28

CHỦ ĐỀ 2 ANH HÙNG DÂN TỘC DƯƠNG TỰ MINH

10

29

CHỦ ĐỀ 3: DI TÍCH LỊCH SỬ

10

30

CHỦ ĐỀ 4: TI PHUÔNG ĐÂY MJẠC

10

31

CHỦ ĐỀ 5: PÂY CHỒM TI PHUÔNG

10

32

CHỦ ĐỀ 6: HẢT THEN TÀY

10

33

ÔN TẬP

10

34

THI KẾT THÚC MÔN HỌC

 

 

250

Hồ sơ bao gồm: Phiếu Đk theo mẫu; Bằng tốt nghiệp Cao nhất( công chứng); 02 bản CMTND/ CCCD; 02 ảnh 3x4

HỆ THỐNG GIÁO DỤC SCF QUỐC TẾ

Số 22, Ngõ 112/5 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

ĐT: (024) 66525511, DĐ: 0896 448 333 / Email: daotao@scf.edu.vn

+ SCF có thể tổ chức linh hoạt các địa điểm khác theo khu vực đăng ký của các đơn vị.

+ Các đơn vị cử cán bộ lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi đăng ký về hòm thư Gmail: daotao@scf.edu.vn trước 07 ngày căn cứ theo lịch

0896 448 333