Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số ( Tiếng Tày)

BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ( TIẾNG TÀY)

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số;

Căn cứ nhu cầu của người học;

SCF thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số ( Tiếng Tày) cho học viên có nhu cầu trên toàn quốc như sau:

Đối tượng bồi dưỡng:

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng có nhu cầu học.

Thời gian và chương trình học:

Thời gian học: Hình thức 1: Học online các ngày trong tuần/ Hình thức 2: Học ngày cuối tuần ( Thứ 7, CN)

Chương trình học:

STT

NỘI DUNG HỌC

SỐ TIẾT

1

MỞ ĐẦU

5

XO CHIỀNG MỪA DÂN TỘC TÀY, TIỂNG TÀY  VẠ SLƯ TÀY

(GIỚI THIỆU VỀ DÂN TỘC TÀY, TIẾNG TÀY VÀ CHỮ TÀY)

2

PHẦN MỘT: CƠ SỞ

5

BÀI 1: TUỘNG SLUÔNG CĂN

(CHÀO HỎI NHAU)

3

BÀI 2: SỐ ÁN CHANG TIỂNG TÀY

5

(SỐ ĐẾM TRONG TIẾNG TÀY)

4

BÀI 3: TỪ CẢNG MỪA ĐƠN VỊ CHANG TIỂNG TÀY

5

(TỪ CHỈ ĐƠN VỊ TRONG TIẾNG TÀY)

5

BÀI 4: TỪ CẢNG THỜI GIAN CHANG TIỂNG TÀY

5

(TỪ CHỈ THỜI GIAN TRONG TIẾNG TÀY)

6

BÀI 5: TÁNG CHIỀNG ĐANG CÁU

10

(GIỚI THIỆU BẢN THÂN)

7

BÀI 6: KINH TẾ CHANG RƯỜN

5

(KINH TẾ TRONG NHÀ )

8

BÀI 7: BẠI BỘ PHẬN CÚA ĐÚC ĐANG TUA CẦN

10

(NHỮNG BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI)

9

BÀI 8: VÀN, PJOM BÁI

10

(NHỜ VẢ, CẢM ƠN)

10

BÀI 9: HĂN CẦN KHỎ KHÁT RÈO HƯA

5

(THẤY NGƯỜI NGHÈO KHÓ PHẢI GIÚP ĐỠ)

11

BÀI 10: ĂN VẰN HẾT BẠI FIỆC LĂNG?

10

(HÀNG NGÀY LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?)

12

BÀI 11: TÀNG THÂNG TRƯỜNG NOỌNG

10

(ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG  EM)

13

ÔN TẬP PHẦN CƠ SỞ

5

14

PHẦN HAI: MỞ RỘNG

10

BÀI 12: PÂY HÁNG DÚ BÚNG SLUNG

(ĐI CHỢ Ở VÙNG CAO)

15

BÀI 13: SLIM KI CÚA TUA CẦN

5

(TÂM TRẠNG CỦA CON NGƯỜI)

16

BÀI 14: CHIẾT HÍ (THỜI TIẾT)

10

17

BÀI 15: BẠI NGHỀ TRUYỀN THỐNG CÚA CẦN TÀY

5

(NHỮNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI TÀY

18

BÀI 16: RƯỜN CHẠN CÚA CẦN TÀY

10

(NHÀ SÀN CỦA NGƯỜI TÀY)

BÀI 17: HƯA CĂN HẾT RƯỜN

(GIÚP NHAU LÀM NHÀ)

19

BÀI 18: SLỬA KHÓA CÚA CẦN TÀY

10

(TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI TÀY)

20

BÀI 19: CÚA KIN CÚA CẦN TÀY

5

(ẨM THỰC CỦA NGƯỜI TÀY)

21

BÀI 20: LẨU CHÀ CÚA CẦN TÀY

5

(CƯỚI XIN CỦA NGƯỜI TÀY)

22

BÀI 21: LƯỢN CÚA CẦN TÀY

5

(HÁT LƯỢN CỦA NGƯỜI TÀY)

23

BÀI 22: TÍNH TẨU CÚA CẦN TÀY

5

(ĐÀN TÍNH CỦA NGƯỜI TÀY)

24

BÀI 23: LỆ HỘI LỒNG TÔNG

10

(LỄ HỘI XUỐNG ĐỒNG)

25

BÀI 24: NHANG PHI CÚA CẦN TÀY

5

(MA CHAY CÚA NGƯỜI TÀY)

26

BÀI 25: TỤC SLỚ CHỰA CHÒI CÚA CẦN TÀY

5

(TỤC THỜ TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI TÀY)

27

CHỦ ĐỀ 1: BẠC HỒ CÚA  VIỆT NAM BOONG LẦU

10

28

CHỦ ĐỀ 2 ANH HÙNG DÂN TỘC DƯƠNG TỰ MINH

10

29

CHỦ ĐỀ 3: DI TÍCH LỊCH SỬ

10

30

CHỦ ĐỀ 4: TI PHUÔNG ĐÂY MJẠC

10

31

CHỦ ĐỀ 5: PÂY CHỒM TI PHUÔNG

10

32

CHỦ ĐỀ 6: HẢT THEN TÀY

10

33

ÔN TẬP

10

34

THI KẾT THÚC MÔN HỌC

 

 

250

Hồ sơ bao gồm: Phiếu Đk theo mẫu; Bằng tốt nghiệp Cao nhất( công chứng); 02 bản CMTND/ CCCD; 02 ảnh 3x4

H

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

+ SCF có thể tổ chức linh hoạt các địa điểm khác theo khu vực đăng ký của các đơn vị.

+ Các đơn vị cử cán bộ lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi đăng ký về hòm thư Gmail: daotao@scf.edu.vn trước 07 ngày căn cứ theo lịch học bồi dưỡng kiến thức mỗi đợt thi của từng tháng.

Ngoài đào tại Hà Nội, SCF có các văn phòng chi nhánh tại các tỉnh và phối hợp đạo tạo tại các địa phương, taị đơn vị nếu đủ số lượng học viên từ 40 trở lên.

SCF có lớp tại các tỉnh thành như, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh...Các đơn vị và Học viên có nhu cầu học hãy liên hệ được tư vấn trực tiếp.

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU!

 

0896 448 333