Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số ( Tiếng Mông)

BỒI DƯỠNG  THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ( TIẾNG MÔNG)

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số;

Căn cứ nhu cầu của người học;

SCF thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số ( Tiếng Mông) cho học viên có nhu cầu trên toàn quốc như sau:

Đối tượng bồi dưỡng:

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng có nhu cầu học.

Thời gian và chương trình học:

Thời gian học: Hình thức 1: Học online các ngày trong tuần/ Hình thức 2: Học ngày cuối tuần ( Thứ 7, CN)

Chương trình học:

TT

Nội dung

Số tiết

1

Phần 1: Hmoob keeb kwm, lus Hmoob ntawv Hmoob
(Khái quát về lịch sử dân tộc Mông, tiếng và chữ viết Mông)

5

2

Phần 2: Cov tsiaj ntawv Hmoob thoob teb                                                                               (Hệ thống chữ Mông quốc tế)

5

3

Phần 2: Cov tsiaj ntawv Hmoob thoob teb                                                                                (Hệ thống chữ Mông quốc tế)

5

4

Phần 2: Cov tsiaj ntawv Hmoob thoob teb                                                                                (Hệ thống chữ Mông quốc tế)

5

5

Phần 2: Cov tsiaj ntawv Hmoob thoob teb                                                                                (Hệ thống chữ Mông quốc tế)

5

6

Phần 2: Cov tsiaj ntawv Hmoob thoob teb                                                                             (Hệ thống chữ Mông quốc tế)

5

7

Phần 2: Cov tsiaj ntawv Hmoob thoob teb                                                                             (Hệ thống chữ Mông quốc tế)

5

8

Phần 2: Cov tsiaj ntawv Hmoob thoob teb                                                                             (Hệ thống chữ Mông quốc tế)

5

9

Phần 2: Cov tsiaj ntawv Hmoob thoob teb                                                                      (Hệ thống chữ Mông quốc tế)   

5

10

Phần 2: Cov tsiaj ntawv Hmoob thoob teb                                                                      (Hệ thống chữ Mông quốc tế)  

5

11

Phần 2: Cov tsiaj ntawv Hmoob thoob teb                                                                      (Hệ thống chữ Mông quốc tế)  

5

12

Xyaum ua: Xyaum nyeem thiab siv cov tsiaj ntawv Hmoob thoob teb
(Thực hành: Tập phát âm và sử dụng chữ Mông quốc tế)

5

13

Phần 3: Hmoob cov lus cim thiab kev siv lus                                                                       (Từ loại tiếng Mông và cách sử dụng)

5

14

Phần  3: Hmoob cov lus cim thiab kev siv lus                                                                       (Từ loại tiếng Mông và cách sử dụng)

5

15

Phần  3: Hmoob cov lus cim thiab kev siv lus                                                                       (Từ loại tiếng Mông và cách sử dụng)

5

16

Phần  3: Hmoob cov lus cim thiab kev siv lus                                                                       (Từ loại tiếng Mông và cách sử dụng)

5

17

Xyaum ua txog Hmoob cov lus cim thiab kev siv lus                                  (Thực hành về tờ loại trong tiếng Mông)

5

18

Phần 4: Sib tham raws ntsiab lus. Zaj 1: Hais txog yus                                                           ( Phần 4: Hội thoại theo chủ đề. Bài 1: Giới thiệu về bản thân)

5

19

Zaj 2: Kawm suav hauv lus Hmoob
(Bài 2: Học đếm trong tiếng Mông)

5

20

Zaj 3:  Sib tham hauv tsev kawm
(Bài 3: Giao tiếp trong trường học)

5

21

Xyaum ua: Xyaun tham lus Hmoob raws ntsiab lus 1 thiab 2,3                           
(Thực hành: Thực hành giao tiếp theo chủ đề 1 và 2,3)

5

22

Kiểm tra giai đoạn 1 (Nghe + Nói + Đọc + Viết)

5

23

Zaj 4: Nug kev mus zos Hmoob
(Bài 4: Hỏi đường đến bản Mông)

5

24

Zaj 5: Nug xyuas tsev, cuab tam hauv tsev
(Bài 5: Hỏi thăm nhà, đồ đạc trong nhà)

5

25

Zaj 6: Nyob hauv pluas mov
(Bài 6: Trong bữa ăn)

5

26

Zaj 7: Hmoob cov cuab xeem                                                                           
(Bài 7: Các dòng họ của người Mông)

5

27

Zaj 8: Mus saib kho mob                                                             
(Bài 8: Đi khám chữa bệnh)

5

28

Zaj 9: Pa cua                                                                                 
(Bài 9: Thời tiết)

5

29

Zaj 10: Lus cim sij hawm                                                                     
(Bài 10: Từ chỉ thời gian)

5

30

Xyaum ua: Xyaum tham lus Hmoob txog lus cim sij hawm hauv lus Hmoob                                         
(Thực hành giao tiếp tiếng Mông về từ chỉ thời gian trong tiếng Mông)

5

31

Zaj 11: Mus khw toj siab                                                                    
(Bài 11: Đi chợ vùng cao)

5

32

Zaj 12: Nyob hauv khw                                                                  
(Bài 12: Ở trong chợ)

5

33

Xyaum ua: Xyaum tham lus Hmoob raws ntsiab lus 4, 5, 6                                                   (Thực hành giao tiếp heo chủ đề 4, 5, 6)                              

5

34

Zaj 13: Hmoob nyob toj siab                                                                   
(Bài 13: Người Mông ở vùng cao)

5

35

Zaj 14: Hmoob tswv yim ua noj ua haus                                                      
(Bài 14: Kinh nghiệm sản xuất của người Mông)

5

36

Xyaum ua: Xyaum tham lus Hmoob txog Hmoob toj siab lub neej                                                (Thực hành giao tiếp tiếng Mông về đời sống của người Mông ở vùng cao)

5

37

Kiểm tra giai đoạn 2 (Nghe + Nói + Đọc + Viết)

5

38

Zaj 15: Cog kws                                                                    
(Bài 15: Trồng ngô)

5

39

Zaj 16: Cog Maj                                                                  
(Bài 16: Trồng lanh)

5

40

Zaj 17: Ua liaj                                                                    
(Bài 17: Làm ruộng)

 

M?

Phone: 0896 448 333 - 0896 445 3333
Fax: 0896 448 333

HỆ THỐNG GIÁO DỤC SCF

Nếu bạn hài lòng, hãy nói với bạn bè

Nếu bạn chưa hài lòng, hãy nói với chúng tôi!

0896 448 333