Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên hạng III

BỒI DƯỠNG  TIÊU CHUÂN CHỨC DANH VÀ NGHIỆP VỤ

CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban ngành và các cá nhân

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ  Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-LĐTBXH ngày 08/11/2017 của Bộ trưởng Bộ lao động – nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội ( hạng III, IV)

Căn cứ nhu cầu của người học;

SCF thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp Chứng Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng cho viên chức chuyên ngành CTXH ( công tác xã hội viên, nghiệp vụ công tác xã hội ) như sau:

BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÔNG TÁC XÃ HỘI VIÊN ( HẠNG III)

Hình thức: Học trực tuyến qua phần mềm MS. TEAMS

Đối tượng bồi dưỡng:

Viên chức, người lao động chưa được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp CTXH viên hạng III; viên chức chuẩn bị xét chuyển ngạch hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên.

Thời gian học: 12 ngày

BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÔNG TÁC XÃ HỘI VIÊN ( HẠNG IV)

Hình thức: Học trực tuyến qua phần mềm MS. TEAMS

Đối tượng bồi dưỡng:

Viên chức, người lao động chưa được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội - hạng IV ( tương đương ngạch cán sự) ; viên chức chuẩn bị thi hoặc xét ngạch nhân viên công tác xã hội.

Thời gian học: 12 ngày

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Hình thức: Học trực tuyến qua phần mềm MS. TEAMS

Đối tượng bồi dưỡng:

Viên chức, người lao động tốt nghiệp chuyên ngành khoa học xã hội đang làm việc hoặc sẽ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở vị trí việc làm là công tác xã hội viên, nhân viên công tác xã hội chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội; Công chức, viên chức, người lao động khác có nhu cầu học nghiệp vụ công tác xã hội.

Thời gian học: 01 tháng

Học phí: Liên hệ

Kinh phí: ……………./ học viên/ khóa học ( …… đồng chẵn), bao gồm học phí, tài liệu, chứng chỉ cho mỗi học viên.

Hồ sơ bao gồm: Phiếu Đk theo mẫu; Bằng tốt nghiệp TC trở lên ( công chứng); 02 bản CMTND/ CCCD; 02 ảnh 3x4

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

+ SCF có thể tổ chức linh hoạt các địa điểm khác theo khu vực đăng ký của các đơn vị.

+ Các đơn vị cử cán bộ lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi đăng ký về hòm thư Gmail: daotao@scf.edu.vn trước 07 ngày căn cứ theo lịch học bồi dưỡng kiến thức mỗi đợt thi của từng tháng.

Ngoài đào tại Hà Nội, SCF có các văn phòng chi nhánh tại các tỉnh và phối hợp đạo tạo tại các địa phương, taị đơn vị nếu đủ số lượng học viên từ 40 trở lên.

SCF có lớp tại các tỉnh thành như, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh...Các đơn vị và Học viên có nhu cầu học hãy liên hệ được tư vấn trực tiếp.

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU!

0896 448 333