Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý ngạch Chuyên viên, chuyên viên chính, Lãnh đạo cấp phòng

BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG.

Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Thủ tưởng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/10/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Nhằm đáp ứng kịp thơi việc chuẩn hóa ngạch, bậc, chức danh và nhu cầu nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị.

LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG.

 1. Đối tượng:
 • Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
 • Công chức ngạch cán sự và tương đương, viên chức giữa chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở các bộ phận hang chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
 • Người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, người thực hiện chế độ tâp sự viên chức hạng 3 làm việc làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoachjm tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên./ Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
 1. Nội dung: Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương ban hành kèm theo Quyết định số           420/QĐ-BNV ngày 02/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 2. Học phí, Thời gian học: 04 tuần, Học phí:Liên hệ
 • Hồ sơ đăng ký gồm: Bằng tốt nghiệp cao nhất ( bản photo), CMTND/CCCD ( bản photo), 02 ảnh 3x4

LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 1. Đối tượng:
 • Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.
 • Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
 1. Nội dung:

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 1. Thời gian học, Học phí: 06 tuần, Học phí: 2.800.000vnđ – 3.500.000vnđ ( Theo từng số lượng lớp)
 2. Hồ sơ đăng ký gồm: Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên ( bản photo), Bằng tốt nghiệp cao nhất (  bản photo), CMTND/CCCD ( bản photo), 02 ảnh 3x4

LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 1. Đối tượng:
 1.  Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
 2. Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
 3. Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
 1. Nội dung:

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng ban hành kèm theo Quyết định số

423/QĐ-BNV ngày 02/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 1. Thời gian: 02 tuần, Học phí tại HN: 2.000.000vnđ/ học viên/ khóa học.
 2. Hồ sơ đăng ký gồm:
 • Bằng tốt nghiệp cao nhất ( bản photo)
 • CMTND/CCCD ( bản photo)
 • 02 ảnh 3x4
 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ.

Thu hồ sơ vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần/tháng. Lịch học chi tiết gửi tới Qúy học viên khi đủ số lượng tổ chức lớp.

Chứng chỉ: Người học sau khi hoàn thành khóa học tập và đạt kết quả theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ theo Thông tư quy định ban hành. CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

+ SCF có thể tổ chức linh hoạt các địa điểm khác theo khu vực đăng ký của các đơn vị.

+ Các đơn vị cử cán bộ lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi đăng ký về hòm thư Gmail: daotao@scf.edu.vn trước 07 ngày căn cứ theo lịch học bồi dưỡng kiến thức mỗi đợt thi của từng tháng.

Ngoài đào tại Hà Nội, SCF có các văn phòng chi nhánh tại các tỉnh và phối hợp đạo tạo tại các địa phương, taị đơn vị nếu đủ số lượng học viên từ 40 trở lên.

SCF có lớp tại các tỉnh thành như, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh...Các đơn vị và Học viên có nhu cầu học hãy liên hệ được tư vấn trực tiếp.

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU!

0896 448 333