Bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lí

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lí

Căn cứ Quyết định 2454/BGDĐT , ngày 21/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng cho giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên;

Căn cứ Quyết định số 2455/BGDĐT, ngày 21/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng cho giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý;

Nhằm giúp việc có đủ năng lực tối thiểu để đáp ứng được việc dạy học môn KHTN, môn Lịch sử và Địa lý trong chương trình giáo dục THCS;

 1. Đối tượng bồi dưỡng:
  1. Bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên
 • Đói tượng A: Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng đơn ngành sư phạm hoặc cử nhân Vật lý, SP Hóa học, SP Sinh học hoặc các ngành sư phạm hoặc cử nhân song môn trong có 1 môn là Vật lý hoặc Hóa học hoặc Sinh lý ( Toán học – Vật lý, Vật lý – KTCN, Toán học – Hóa học, Sinh học – TDTT…).
 • Đối tượng B: Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành sư phạm hoặc cử nhân: Vật lý – Hóa học, Hóa học – Sinh học, Sinh học – Hóa học.
  1. Bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý
 • Đối tượng 1: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành SP Lịch sử hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong đó có môn Lịch sử.
 • Đối tượng 2: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành SP Địa lí hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong đó có môn là Địa lí.
 • Đối tượng 3: Sinh viên năm cuối các trường CĐSP đang học ngành SP Lịch sử, hoặc các ngành sư phạm song môn trong đó có 1 môn Lịch sử.
 • Đối tượng 4: Sinh viên năm cuối các trường CĐSP đang học ngành SP Địa lí, hoặc các ngành sư phạm song môn trong có 1 môn là Địa lí.
 • Đối tượng 5: Giáo viên đang giảng dạy môn Lịch sử, Địa lí đã tốt nghiệp ở các trường Đại học khác mà không có bằng Cử nhân Sư phạm.
 • Đối tượng 6: Giáo viên được đào tạo chuyên môn khác có nhu cầu dạy Lịch sử, Địa lý hoặc sẽ được phân công dạy Lịch sử, Địa lí.
 1. Chương trình bồi dưỡng:
 • Thực hiện theo quyết định số 2454/BGDĐT, ngày 21/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng cho giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên. Cụ thể:

+ Đối tượng A: 36 tín chỉ.

+ Đối tượng B: 20 tín chỉ.

 • Thực hiện theo quyết định số 2455/BGDĐT, ngày 21/7/2021 của Bộ Giáo dục và
 • Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng cho giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý ( 20 tín chỉ).
 1. Địa điểm tổ chức và thời gian khai giảng
 • Địa điểm tổ chức bồi dưỡng: Tại hệ thống SCF hoặc tại các địa phương, cơ sở liên kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.
 • Thời gian khai giảng: Khai giảng liên tục khi số lượng học viên đăng ký tối thiểu 40 học viên/ lớp/ đối tượng.
 1. Hình thức tổ chức:

Bồi dưỡng trực tiếp; Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

 1. Hồ sơ đăng ký học
 • Đơn đăng ký học ( theo mẫu).
 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ( Có công chứng).
 • Bản sao CMT hoặc CCCD hoạc giấy khai sinh ( có công chứng).
 • 02 ảnh 3x4
 1. Điều kiện cấp chứng chỉ:

Người học tích lũy đủ số học phần bắt buộc và đủ số tín chỉ tối thiểu theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa bồi dưỡng đạt từ 5,00 trở lên.

 1. Cấp chứng chỉ:

          Người học sau khi hoàn thành khóa học tập và đạt kết quả theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

+ SCF có thể tổ chức linh hoạt các địa điểm khác theo khu vực đăng ký của các đơn vị.

+ Các đơn vị cử cán bộ lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi đăng ký về hòm thư Gmail: daotao@scf.edu.vn trước 07 ngày căn cứ theo lịch học bồi dưỡng kiến thức mỗi đợt thi của từng tháng.

Ngoài đào tại Hà Nội, SCF có các văn phòng chi nhánh tại các tỉnh và phối hợp đạo tạo tại các địa phương, taị đơn vị nếu đủ số lượng học viên từ 40 trở lên.

SCF có lớp tại các tỉnh thành như, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh...Các đơn vị và Học viên có nhu cầu học hãy liên hệ được tư vấn trực tiếp.

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU!

0896 448 333