Tư vấn giáo dục đặc biệt

Giáo dục đặc biệt

Không chỉ hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói chung,  SCF cũng quan tâm tới trẻ em khuyết tật bằng việc thực hiện các dự án hỗ trợ nhằm giúp các em có cuộc sống tốt hơn thông qua việc tiếp cận giáo dục thích hợp và các chương trình đào tạo thuộc chương trình “Giáo dục đặc biệt”.  Chúng tôi kết hợp với rất nhiều tổ chức chuyên môn với mục đích mang đến phương pháp can thiệp sớm và hỗ trợ kịp thời về tâm lý cũng như vật chất cho trẻ khuyết tật, giúp trẻ sớm hòa nhập với cộng đồng.

 SCF tin rằng nếu mỗi trẻ em khuyết tật phát triển được năng lực của mình và có thể tự chăm sóc bản thân thì sẽ giải phóng được ít nhất một nguồn lực lao động cho xã hội. Với niềm tin đó, trong những năm qua,SCF đã không ngừng tìm hiểu những nhu cầu bức thiết trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật.

Những kết quả của giáo dục đặc biệt

Những nỗ lực đó được thể hiện qua hàng trăm dự án. Hàng nghìn trẻ em, giáo viên và phụ huynh ở nhiều tỉnh thành, là những người hưởng lợi trực tiếp cũng như gián tiếp. Thông qua các dự án này, nhiều ý tưởng mới, phương cách giáo dục phù hợp được thực hiện, nhiều mô hình giáo dục hiệu quả được nhân rộng, mạng lưới các nhà chuyên môn được kết nối và học hỏi lẫn nhau. Mang lại phương cách giáo dục phù hợp cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt vẫn là lĩnh vực còn khá nhiều mảng trống. SCF và các đối tác địa phương vẫn sẽ tiếp tục học hỏi, hỗ trợ để trẻ em khuyết tật phát triển hết tiềm năng của mình.

Tư vấn giáo dục đặc biệt: 

► Trẻ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, khó khăn trong học tập và rối loạn ngôn ngữ.

► Đánh giá năng lực nhận thức và định hướng tác động với trẻ 6 đến 15 tuổi.

► Tâm lý học đường, chỉnh sửa nói ngọng, nói lắp.

► Nghiệp vụ giáo dục hòa nhập, nghiệp vụ sư phạm.

► Ôn tập kiến thức, tư vấn hướng nghiệp, chọn trường cho học sinh.

0896 448 333