Mở lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngạch kế toán viên và ngạch kế toán viên chính

Bồi dưỡng kiến thức Ngạch kế toán viên, ngạch kế toán viên chính

Để biết thông tin chi tiết về điều kiện học chương trình bồi dưỡng nâng ngạch và chứng chỉ kế toán viên – kế toán viên chính vui lòng liên hệ tư vấn: 0896 448 333 (Tư vấn học viên) – daotao@scf.edu.vn

Kết quả hình ảnh cho kế toán viên

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán; Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính phê duyệt chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên và Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 phê duyệt chương trình bồi dưỡng kế toán viên chính;

 SCF cung cấp khóa đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán viên – kế toán viên chính. Chứng chỉ của trung tâm cấp là một trong những căn cứ để được dự thi nâng ngạch hoặc được học chương trình theo tiêu chuẩn ngạch cao hơn liền kề.

SCF tổ chức mở các khóa bồi dưỡng ngạch Kế toán viên, Kế toán viên chính cụ thể như sau:

Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Đối tượng: Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước; có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp kế toán trở lên.

  – Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng.

Thời gian: 08 tuần (tương đương 320 tiết).

Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính

Đối tượng: Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước; đang hưởng lương ngạch kế toán viên chính hoặc đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

– Hệ số lương từ 3,0 trở lên

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, Tài chính ngân hàng

Thời gian: 06 tuần (tương đương 240 tiết, bao gồm thời gian học lý thuyết, thảo luận, bài tập, đi thực tế, kiểm tra và viết báo cáo thu hoạch).

Thời gian khai giảng:

Địa điểm học và đăng ký học:  Số 22, Ngõ 112/5 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chứng chỉ: Cuối khóa học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên chính  (đây là điều kiện bắt buộc để tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)

Liên hệ đăng ký học: CÔNG TY CP GIÁO DỤC SCF QUỐC TẾ

Số 22, Ngõ 112/5 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân,Quận Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 0896 448 333 - (024) 665 255 11 - 

Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua mail hoặc liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.

 

0896 448 333