Thầy giảng hay, nhiều kinh nghiệm. Trung tâm đã giúp tôi trở thành một tour guide được chứng nhận.