1. Đối tượng bồi dưỡng:

  • Cán bộ Giáo viên, Giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo dục công lập đáp ứng chuẩn kỹ năng CNTT xét nâng hạng giáo viên các cấp , mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Giảng viên

  •  Cá nhân thi tuyển công chức , viên chức vào các vị trí tại các đơn vị hành chính.
  •  Cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản

2. Nội dung chương trình và hình thức tổ chức
    Hình thức học: Lớp mở tại Viện giáo dục và liên kết đào tạo với các đơn vị có nhu cầu trên cả nước.
    Nội dung chương trình:

Mô đun

Nội dung

IU 01

Mô đun kỹ năng 01

Hiểu biết về CNTT

IU 02

Mô đun kỹ năng 02

Sử dụng máy tính cơ bản

IU 03

Mô đun kỹ năng 03

Xử lý văn bản cơ bản

IU 04

Mô đun kỹ năng 04

Sử dụng bảng tính cơ bản

IU 05

Mô đun kỹ năng 05

Sử dụng trình chiếu cơ bản

IU 06

Mô đun kỹ năng 06

Sử dụng Internet cơ bản


3. Kinh phí:

1.500.000đ/01hv/khóa,


4. Chứng chỉ:

     Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chỉ “Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản\”  theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Hồ sơ đăng ký học gồm có:

  • Phiếu đăng ký học (Theo mẫu);
  • Bản sao bằng tốt TC, CĐ, Đại học
  • Bản sao giấy khai sinh hoặc CMT
  • 3 ảnh 3x4
  • Địa điểm li ên hệ và nhận hồ sơ: ………..

      Điện thoại: 0972 7878 32 Email: daotao@scf.edu.vn