1. Mục đích

     Chương trình bồi dưỡng cấp chứng  nhận “Quản lý vận hành chung cư ”. Nhằm giúp cá nhân, tổ chức cập nhật các quy định pháp luật, nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

2. Đối tượng bồi dưỡng:


- Thành viên ban giám đốc, ban quản trị, ban quản lý vận hành nhà chung cư
- Trưởng ca vận hành, Tổ trưởng các bộ phận bảo vệ, vệ sinh môi trường, kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy.
- Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý vận hành nhà chung cư.

3. Nội dung chương trình và hình thức tổ chức
    Hình thức học: Lớp mở tại Viện giáo dục và liên kết đào tạo với các đơn vị có nhu cầu trên cả nước.
    Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

1

Kiến thức pháp luật