1. Mục đích

     Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ “ Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch ” nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về Địa lý, Lịch sử, Văn hóa, Kinh tế - Xã hội, kỹ năng giao tiếp, xử lí tình huống, Hoàn thiện hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn, bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên để được cấp thẻ hành nghề .

2. Đối tượng bồi dưỡng

* Hệ 01 tháng : Học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch.

* Hệ 02 tháng : Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng ngành Du lịch không phải chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.

* Hệ 03 tháng : Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật kinh tế.

3. Nội dung chương trình và hình thức tổ chức

    Hình thức học: Lớp mở tại Viện giáo dục và liên kết đào tạo với các đơn vị có nhu cầu trên cả nước.

    Nội dung chương trình:    Tên học phần, Tổng Tiết

Phần 1: Kiến thức cơ sở

 •      Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam.
 •      Lịch sử Việt Nam
 •      Văn hóa Việt Nam
 •      Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ

 •     Tuyến điểm du lịch Việt Nam và xây dựng chương trình du lịch
 •      Tâm lý khách sạn du lịch
 •     Giao tiếp ứng xử trong du lịch
 •      Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch
 •      Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 •      Thực hành hướng dẫn du lịch

Phần 3: Thực tập cuối khóa

4. Kinh phí:

    2.500.000đ/01hv/khóa, thành lập lớp phải tối thiểu từ 30 học viên trở lên.

5. Tên chứng chỉ:

    Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chỉ “Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch”  

Hồ sơ đăng ký học gồm có:

 • Chứng minh thư photo công chứng hoặc Bản sao giấy khai sinh
 • Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, Trung cấp, Cao đẳng
 • 3 ảnh 3x4
 •   Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ: ………..

Điện thoại: 0972 7878 32 Email: daotao@scf.edu.vn