1. Mục đích

Chương trình bồi dưỡng cấp chứng nhận “ Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu ” nhằm trang bị kiến thức cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường cho người học, giúp nâng cao nhận thức về môi trường, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas và kinh doanh thương mại; Nắm được kiến thức cơ bản về môi trường, ô nhiễm môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas; Hiểu được tính chất, cơ chế ảnh hưởng của chất độc hại trong xăng dầu đối với môi trường và sức khỏe con người; Nắm vững cách xử lý, khắc phục, hạn chế tác động của ô nhiễm môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas;

2. Đối tượng bồi dưỡng

  • Người lao động thuộc cơ sở kinh doanh xăng dầu, gas.
  • Sinh viên, học sinh chuyên ngành kỹ thuật xăng dầu, chuyên ngành kinh doanh xăng dầu và các chuyên ngành khác.
  • Cán bộ viên chức ngành công thương.

3. Nội dung chương trình và hình thức tổ chức

   Hình thức học: Lớp mở tại Viện giáo dục và liên kết đào tạo với các đơn vị có nhu cầu trên cả nước.

   Nội dung chương trình.

Chuyên đề 1

Chiến lược và định hướng bảo vệ môi trường Việt

Chuyên đề 2

Pháp luật và bảo vệ môi trường trong kịnh doanh xăng dầu, gas tại Việt nam

Chuyên đề 3

Môi trường và ô nhiễm môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, gas

Chuyên đề 4

Trách nhiệm, nghĩa vụ BVMT của tổ chức cá nhân kinh doanh xăng dầu, gas

Chuyên đề 5

An toàn môi trường và một số biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas

Chuyên đề 6

Thực hành quan trắc và xử lý môi trường tại cửa hang

4. Kinh phí:

     2.500.000đ/01hv/khóa, thành lập lớp phải tối thiểu từ 30 học viên trở lên.

5. Tên chứng chỉ:

    Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng nhận“ Bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu”  có giá trị để hoàn thiện điều kiện kinh doanh xăng dầu, gas (LPG) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hồ sơ đăng ký học gồm có:

  • Chứng minh thư photo công chứng hoặc Bản sao giấy khai sinh
  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã phường hoặc đơn vị đang công tác.
  • 3 ảnh 3x4
  •  Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ: ………..

Điện thoại: 0972 7878 32 Email: daotao@scf.edu.vn