1. Mục đích

Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ “Quản lý hành chính nhà nước- Quản lý giáo dục đào tạo” nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng về luật hành chính trong Giáo dục đào tạo. Đồng thời giúp học viên có đủ điều kiện thi công chức vào ngành Giáo dục.

2. Đối tượng bồi dưỡng

  • Các cán bộ quản lý phòng mầm non, các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo tại các huyện, thành phố, giáo  viên công tác tại các trường mầm non chưa có chứng chỉ  Quản lý.
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên

3. Nội dung chương trình và hình thức tổ chức

    Hình thức học: Lớp mở tại Viện giáo dục và liên kết đào tạo với các đơn vị có nhu cầu trên cả nước.

     Nội dung chương trình.

TT

Tên học phần

Tổng Tiết

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

Quản lý HCNN và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo

30

20

5

5

Tổng

30

20

5

5

 

4. Kinh phí:

     1.500.000đ/01hv/khóa, thành lập lớp phải tối thiểu từ 20 học viên trở lên.

5. Tên chứng chỉ:

     Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chỉ “Quản lý hành chính nhà nước – Quản lý giáo dục đào tạo”  theo quy định của Bộ Giáo duc và đào tạo.

Hồ sơ đăng ký học gồm có:

  • Chứng minh thư photo công chứng
  • Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học
  • Phiếu đăng ký học ( theo mẫu của Trường ), có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
  • 3 ảnh 3x4
  • Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ: ………..

Điện thoại: 0972 7878 32 Email: daotao@scf.edu.vn