1. Mục đích

     Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ làm công tác Thiết bị dạy học” nhằm đào tạo nguồn nhân lực chuẩn hóa đội ngũ viên chức làm công tác thiết bị tại các trường theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2. Đối tượng bồi dưỡng

  •  Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy    học tại các cơ sở giáo dục phổ thông( Trường tiểu học, THCS, THPT,vv…)
  •  Người đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp  Chuyên nghiệp có nhu cầu làm công tác thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

    3. Nội dung chương trình và hình thức tổ chức

     Hình thức học: Lớp mở tại Viện giáo dục và liên kết đào tạo với các đơn vị có nhu cầu trên cả nước.

      Nội dung chương trình.

Tên  Môđun

Tên học phần

Tổng số tiết

Lý thuyết

Thực  hành

Môđun

1

Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

32

14

18

Môđun

2

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung.

80

24

56

Môđun

3

 Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các TBDH ở trường Tiểu học

40

15

25

Môđun

4

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các TBDH ở trường Trung học cơ sở

80

20

60

Môđun

5

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các TBDH ở trường ở trường Trung học phổ thông

80

20

60

 

4. Kinh phí:

     3.500.000đ/01hv/khóa, thành lập lớp phải tối thiểu từ 30 học viên trở lên.

5. Tên chứng chỉ:

     Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chỉ “Nghiệp vụ làm công tác thiết bị dạy học”  theo quy định của Bộ Giáo duc và đào tạo.

Hồ sơ đăng ký học gồm có:

  • Chứng minh thư photo công chứng
  • Bản sao bằng tốt nghiệp
  • Phiếu đăng ký học ( theo mẫu của Trường ), có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
  • 3 ảnh 3x4
  • Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ: ………..

Điện thoại: 0972 7878 32 Email: daotao@scf.edu.vn