1. Đối tượng bồi dưỡng:

 • Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp: Là kế toán trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị Trực thuộc Bộ, Ban, Ngành, các địa phương...các đơn vị HCSN, Trung tâm, Trường học, Bệnh viện công lập, đơn vị nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định.
 • Kế toán Trưởng Doanh nghiệp: Là kế toán, kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán trong các Công Ty, Doanh nghiệp tư nhân nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định
 • Điều kiện tham dự khóa học :
 • Người tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán , kiểm toán, tài chính có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kể từ ngày tốt nghiệp.
 • Người tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kể từ ngày tốt nghiệp.

2. Nội dung chương trình và hình thức tổ chức

    Hình thức học: Lớp mở tại Viện giáo dục và liên kết đào tạo với các đơn vị có nhu cầu trên cả nước.
    Nội dung chương trình:

Chương trình

Thời lượng

 1. Kế toán trưởng Doanh nghiệp

288 giờ

Phần Kiến thức chung

(05 chuyên đề + Ôn tập, thi kết thúc)

104 giờ

Phần kiến thức nghiệp vụ 

(11 chuyên đề + Ôn tập, thi kết thúc)

184 giờ

 1. Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

192 giờ

Phần Kiến thức chung

(04 chuyên đề + Ôn tập, thi kết thúc)

68 giờ

Phần kiến thức nghiệp vụ 

(11 chuyên đề + Ôn tập, thi kết thúc)

124 giờ

 3. Kinh phí:

 • Kế toán trưởng doanh nghiệp: 2.500.000đ/01hv/khóa.
 • Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp: 2.800.000đ/01hv/khóa.


4. Chứng chỉ:

     Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ “Kế toán trưởng”  theo quy định của Bộ Tài chính.

Hồ sơ đăng ký học gồm có:

 • Phiếu đăng ký học (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan đang côngtác
 • Bằng tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH photo công chứng
 • Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND ( Có công chứng)
 • 3 ảnh 3x4
 • Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ: ………..

Điện thoại: 0972 7878 32 Email: daotao@scf.edu.vn