1. Đối tượng bồi dưỡng:
   Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập đã được bổ nhiệm và đang làm ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hoặc có nhu cầu xét thăng hạng, thi thăng hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

2. Nội dung chương trình và thời gian bồi dưỡng

2.1 Chương trình gồm có 3 phần:

PHẦN I

Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

PHẦN II

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

PHẦN III

Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.


    2.2. Thời gian bồi dưỡng: Tổng thời gian là : 240 tiết

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành

176 tiết

+ Ôn tập

10 tiết

+ Kiểm tra

06 tiết

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

44 tiết

+ Công tác tổ chức lớp ( khai giảng, bế giảng)

04 tiết

 


3. Kinh phí:

     3.000.000đ/học viên/Khóa học, thành lập lớp phải tối thiểu từ 30 học viên trở lên.

4. Tên chứng chỉ:

     Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chỉ “Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên ” theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Hồ sơ đăng ký học gồm có:

  • Phiếu đăng ký học ( theo mẫu của Trường ), có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
  • Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND ( Có công chứng)
  • Bằng tốt nghiệp ( có công chứng).
  • 02 ảnh 3x4
  • Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ: ………..

Điện thoại: 0972 7878 32 Email: daotao@scf.edu.vn